Slovensky

Contacts

Upratovanie Expres

 • ​English speaking no.: +421 918 180 422, +421 911 032 410 
 • info@upratovanie-expres.sk
  www.upratovanie-expres.sk

  -------------------------------
 • Expert Services, s.r.o.
 • Bajkalská 129851/9, 831 04 Bratislava-Nové Mesto
 • IČO: 50111744
 • DIČ: 2120200863
 • Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, Číslo vložky: 108804/B
 • IBAN: SK4009000000005107769023